Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 10 mei 2012 (Piratenpartij vs. Brein), LJN BW5407 (ECLI:NL:RBSGR:2012:BW5407)Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 10 mei 2012 (Piratenpartij vs. Brein), ECLI:NL:RBSGR:2012:BW5407, LJN BW5407


Actief faciliteren van het omzeilen van een rechterlijke beslissing – die beoogt een onrechtmatige toestand te beëindigen – door het aanbieden van middelen waardoor afbreuk wordt gedaan aan het effect van de rechterlijke beslissing, is in het algemeen onrechtmatig, omdat dergelijk handelen in strijd is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. Met het Ziggo Vonnis (Rb. ‘s-Gravenhage 11 januari 2012 ECLI:NL:RBSGR:2012:BW5407, LJN BV0549) heeft de rechter beoogd de onrechtmatige verspreiding van informatie te beëindigen. De rechtbank heeft daartoe op grondslag van artikel 26d Aw en 15e Wnr Ziggo en XS4All bevolen bepaalde blokkeringsmaatregelen te treffen. Het omzeilen van het op die grondslag gegeven bevel kan opnieuw onrechtmatig zijn in de zin van artikel 26d Aw en 15e Wnr, indien aan de vereisten van die bepalingen is voldaan. Dit laatste doet zich voor indien de ‘omzeiler’ zich plaatst in de positie van een tussenpersoon die diensten aanbiedt die door derden worden gebruikt om inbreuk op auteursrecht te maken. De door Piratenpartij aangeboden faciliteiten bestaande uit het aanbieden van de eigen dedicated proxy, links naar dedicated proxies van anderen en het aanbieden van een generieke proxy zonder deze te blokkeren voor de IP-adressen en/of domeinnamen/(sub)domeinen via welke The Pirate Bay opereert, zijn naar voorlopig oordeel alle te kwalificeren als door Piratenpartij als tussenpersoon aangeboden diensten die door het publiek worden gebruikt om inbreuk op het auteursrecht van door Brein vertegenwoordigde rechthebbenden te maken. Voorshands is er dan ook aanleiding op grondslag van artikel 26d Aw en 15e Wnr Piratenpartij het aanbieden van deze diensten te verbieden.


Naar voorlopig oordeel heeft het door Brein gevorderde gebod niet de strekking Piratenpartij in haar vrijheid van meningsuiting te belemmeren. Brein vraagt een gebod dat zij beperkt tot informatie op het subdomein tpb.piratenpartij.nl en dat zij bij pleidooi verder beperkt heeft tot het aanbieden van lijsten met adressen waar men de blokkades van The Pirate Bay mee kan omzeilen. Het gaat derhalve om lijsten welke doelbewust op het subdomein worden geplaatst om derden die de blokkades van internetproviders willen omzeilen te faciliteren. Met die beperkingen is de inmenging in de vrijheid van meningsuiting niet ongerechtvaardigd. Niet onder het verbod valt alles wat kan worden aangemerkt als bijdrage aan het maatschappelijk, wetenschappelijk, internetrechtelijk of politiek debat in ruime zin, ook indien die informatie bevat die van nut kan zijn bij het omzeilen van de blokkades.


Categorie├źn: Auteursrecht, IP-blokkade, nocategory, Positie tussenpersonen, Technische voorzieningen

Tags: , , , , , , , , , , ,