Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 10 oktober 2012 (groene graffiti), IEPT20121010Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 10 oktober 2012 (groene graffiti), IEPT20121010

Voorshands is aan te nemen dat de elementen “green” en “graffiti” op zichzelf beschrijvend zijn voor het aanbrengen van (tijdelijke) reclameboodschappen op straat- en muuroppervlakken door middel van het met water schoonspuiten van een stuk straat of muur dat gedeeltelijk afgedekt is door een mal. In beginsel staat dergelijk beschrijvend gebruik gedaagde vrij, mits hij zich daarbij loyaal ten opzichte van de merkhouder opstelt.


Uit de overgelegde voorbeelden blijkt naar voorlopig oordeel dat dit gebruik in zijn website en in andere teksten als beschrijvend is aan te merken, nu het om aanduidingen van activiteiten van gedaagde gaat en hij ook steeds een spatie aanbrengt tussen beide woorden. Ook het gebruik als metatag en alt tag is voorshands als beschrijvend aan te merken, nu hij ook hier een spatie aanbrengt en de woorden onderdeel uitmaken van een verzameling keywords. Dergelijke keywords bestaan in het algemeen uit woorden of teksten waarvan de eigenaar van de website vindt dat deze van belang zijn om bezoekers te trekken. Dat belang kan op zichzelf worden gezocht in het refereren naar het merk van een ander (omdat een alternatief wordt aangeboden), maar even goed in aanduiding van de aard van de aangeboden dienst. In beide gevallen echter is er een loyaliteitsverplichting richting merkhouder GreenGraffiti (artikel 12 sub b GMVo respectievelijk de jurisprudentie van het HvJ EU inzake Google France/Louis Vuitton Malletier ea, 23 maart 2010, C-236-238/08).


Naar voorlopig oordeel heeft gedaagde op de website niet voldoende duidelijk aangegeven dat de informatie van hem afkomstig is en niet van GreenGraffiti.


Categorieën: Merkenrecht, Metatags-keywords-AdWords, nocategory

Tags: , , , , , ,