Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 11 november 2008 (waterschapsverkiezingen), LJN BG3907. (ECLI:NL:RBSGR:2008:BG3907)
Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 11 november 2008 (waterschapsverkiezingen), LJN BG3907. (ECLI:NL:RBSGR:2008:BG3907)

Stemgeheim waterschapsverkiezingen. Volgens eiseres is het stemgeheim bij de waterschapsverkiezingen onvoldoende gewaarborgd. Beoordeeld dient te worden of het door de waterschappen gehanteerde verkiezingssysteem in strijd is met het uitgangspunt dat verkiezingen door middel van geheime stemming worden gehouden. De voorzieningenrechter is niet zonder meer overtuigd geraakt van de onjuistheid of ongegrondheid van de bezwaren van de stichting. Er is ten minste aanleiding voor twijfel hierover. Aan de andere kant kan evenmin worden geconcludeerd dat in relevante mate aannemelijk is dat het door de waterschappen gehanteerde verkiezingssysteem onvoldoende waarborgen biedt voor het stemgeheim. Mede gelet op de door de voorzieningenrechter te betrachten terughoudendheid, is er onvoldoende grond voor toewijzing van het gevorderde.


Categorie├źn: nocategory, Stemcomputers