Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 11 september 2012 (Finstral), IEPT20120911Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 11 september 2012 (Finstral), IEPT20120911

Als criteria voor bonafide refererend merkgebruik geldt dat, conform de beslissing van 13 maart 2012 van de WIPO domeinnaamarbitrage inzake louislatour.nl (DomJur 2012, 834):


a. de website de litigieuze merkproducten daadwerkelijk verkoopt;


b. er geen concurrerende producten worden aangeboden op een zodanige manier dat sprake kan zijn van “bait and switch” (mensen lokken met een merk en vervolgens een concurrerend product aanbieden);


c. en dat de website nauwkeurig aangeeft wat de relatie met de merkhouder is.


Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is ter zitting genoegzaam gebleken dat gedaagden de producten van Finstral bij Finstral Duitsland inkopen en via parallelimport middels België daadwerkelijk op de Nederlandse markt verkopen, waarmee aan de eerste voorwaarde is voldaan. Dat van een hiervoor onder b. omschreven situatie sprake zou zijn, is niet gesteld of gebleken. Dat de website nauwkeurig aangeeft wat de relatie met de merkhouder is, is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter – zij het sedert kort – genoegzaam gebleken uit de op de website vermeldt de teksten: “SALES Nederland levert Finstral”, “Wij maken geen onderdeel uit van het Finstral Concern” en “Deze website is geen eigendom van Finstral. Wij zijn uitsluitend leverancier van Finstral.”, zodat eveneens aan de derde voorwaarde is voldaan. Mitsdien moet worden vastgesteld dat gedaagden niet op onrechtmatige wijze profiteren van de aantrekkingskracht en reputatie van de Finstral producten.


Categorieën: Handelsnaamrecht, nocategory

Tags: , ,