Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 12 november 2003 (gratis internet voor scholen), LJN AN7985. (ECLI:NL:RBSGR:2003:AN7985)
Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 12 november 2003 (gratis internet voor scholen), LJN AN7985. (ECLI:NL:RBSGR:2003:AN7985)

(…) Aan de orde is onder meer de vraag of KPN door middel van haar aanbod aan de onderwijsinstellingen – gratis en gedurende 3 jaar, welk aanbod een waarde van ca € 75 miljoen vertegenwoordigt – misbruik maakt van een economische machtspositie als bedoeld in artikel 24, lid 1, van de Mw. (…)


Categorieën: nocategory