Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 13 oktober 2003 (VEWIN vs. H.W.S.), LJN AL8383. (ECLI:NL:RBSGR:2003:AL8383)
Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 13 oktober 2003 (VEWIN vs. H.W.S.), LJN AL8383. (ECLI:NL:RBSGR:2003:AL8383)

rb ‘s-Gravenhage: … VEWIN vordert –zakelijk weergegeven– HWS te gebieden … de in de dagvaarding genoemde uitlatingen, en andere uitlatingen van gelijke inhoud of strekking (…) te staken, te verwijderen, en gestaakt en verwijderd te houden… de gewraakte uitlatingen te rectificeren…


Categorieën: Klaagsites, nocategory