Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 13 september 2012 (Clazing), IEPT20120913Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 13 september 2012 (Clazing), IEPT20120913

Onrechtmatige uitingen op internet over eiser Clazing door gedaagde C. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het artikel als een perspublicatie moet worden beschouwd. C is weliswaar geen journalist, maar hij is met de artikelen in de openbaarheid getreden door het artikel te publiceren op zijn websites en hiervoor aandacht te vragen bij mediasites op het internet. De wijze waarop de verdenkingen worden geuit, is zeer stellig en zonder enig voorbehoud, zonder nadere toelichting of nuance. De toon is zeer diffamerend. C had andere mogelijkheden om de vermeende misstanden bij Clazing aan de kaak te stellen, door dit bijvoorbeeld bij instanties te melden dan wel door zijn publiek op zakelijke wijze hierover te informeren. Dit betekent onder meer dat, ook indien de uitlatingen wel voldoende steun zouden hebben gevonden in feitenmateriaal – waarvan zoals voormeld niet is gebleken- dat niet zonder meer het eventueel onrechtmatige karakter aan de uitlatingen zou ontnemen.


Categorie├źn: Inhoud websites, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , , ,