Voorzieningenrechter ’s-Gravenhage 14 juni 2013 (Systec), IEPT20130614Voorzieningenrechter ’s-Gravenhage 14 juni 2013 (Systec), IEPT20130614

Gedaagde heeft onweersproken gesteld dat de domeinnaam systek.nl toegang geeft tot een website van gedaagde waarop de naam ‘Systek’ niet meer wordt gebruikt en de handelsnaam ‘Inno 3D’ wordt gevoerd. Naar voorlopig oordeel vormt het huidige gebruik door gedaagde van de domeinnaam systek.nl geen gebruik als handelsnaam. Het publiek zal dat gebruik immers niet opvatten als de naam waaronder gedaagde de onderneming voert, gelet op het handelsnaamgebruik op de website zelf.


Het gebruik van de domeinnaam systek.nl voor het doorlinken naar de website van gedaagde waarop de handelsnaam ‘Inno 3D’wordt gevoerd, valt naar voorlopig oordeel aan te merken als gebruik ter onderscheiding van de diensten die op die website worden aangeboden, omdat deze domeinnaam doorlinkt naar de website van gedaagde. Daardoor ontstaat een verband tussen de domeinnaam systek.nl en de diensten waarvoor gedaagde op zijn website reclame maakt.


Naar voorlopig oordeel vormt het gebruik van de domeinnaam systek.nl derhalve een inbreuk op het merk SYSTEC in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.


Categorieën: Domeinnamenrecht, Handelsnaamrecht, nocategory, Redirect

Tags: , , , ,