Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 17 april 2012 (letterlijk genomen ex parte bevel), IEPT20120417Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 17 april 2012 (letterlijk genomen ex parte bevel), IEPT20120417


Executiegeschil over verbod op het ter beschikking stellen van de website van The Pirate Bay (thepiratebay.se) via het subdomein tpb.piratenpartij.nl.


Rechtsvraag: hoe moet de geadresseerde van het verbod, dat is Piratenpartij, de reikwijdte van het verbod moet begrijpen.


Bij de beoordeling is in aanmerking te nemen dat het verbod is gegeven na een ex parte behandeling. Met ander woorden Piratenpartij is niet gehoord en heeft niet aan enig debat kunnen deelnemen welke de reikwijdte van het verbod zou kunnen verduidelijken.


Naar voorlopig oordeel brengt dat mee dat Piratenpartij mag uitgaan van een letterlijke lezing van het verbod. Dit brengt mee dat zij mocht begrijpen aan het verbod te hebben voldaan door de verwijzing naar de site van The Pirate Bay, via haar reverse proxy dienst, dat wil zeggen via het subdomein tpb.piratenpartij.nl, te hebben gestaakt.


Categorie├źn: Executiegeschillen, nocategory

Tags: , , , , , ,