Voorzieningenrechter ’s-Gravenhage 17 november 2010 (stalking jeugdpsychiater), LJN BO4560 (ECLI:NL:RBSGR:2010:BO4560)Voorzieningenrechter ’s-Gravenhage 17 november 2010 (stalking jeugdpsychiater), ECLI:NL:RBSGR:2010:BO4560, LJN BO4560


Stalking door gedaagde ex-patient van eiser kinder- en jeugdpsychiater, telefonisch, via e-mails en via Hyves. Daarnaast heeft gedaagde haar verwijten aan het adres van eiser openbaar gemaakt op diverse websites. Die websites bevatten ook persoonlijke informatie over eiser, zoals zijn woonadres, een foto van eiser en zijn echtgenote en een foto van de vrouw en kinderen van eiser. Bij deze laatste foto heeft gedaagde een foto van zichzelf "geplakt".


Op grond van deze feiten moet worden geoordeeld dat gedaagde zich gedurende de afgelopen twee-en-een-half jaar meerdere malen onrechtmatig heeft gedragen jegens eisers. Door het contact blijven zoeken met eiser en de wijze waarop zij dat veelal deed, maakte zij een ernstige, voortdurende, inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van (het gezin van) eiser. Verder tast(te) zij door middel van haar publicaties op het internet stelselmatig de eer en goede naam van eiser aan. Gedaagde wordt veroordeeld om zich gedurende twee jaar te onthouden van het direct of indirect benaderen van eiser, waar en op welke wijze dan ook, gebiedsverbod, en gebod om alle verwijzingen naar, afbeeldingen en gegevens van of enige andere uiting betrekking hebbend op eiser en/of diens familie- en gezindsleden te doen verwijderen en verwijderd te houden van het internet, in zoverre dat deze verwijzingen, afbeeldingen, gegevens en uitingen op geen enkele wijze meer via welk zoekopdracht dan ook op het internet (incl. cachegeheugen van zoekmachines) zijn terug te vinden. Uitvoerbaar bij lijfsdwang, omdat moet worden aangenomen dat toepassing van een ander dwangmiddel onvoldoende uitkomst biedt.


Categorieën: Belaging, E-mail, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Privacy, Sociale netwerksites

Tags: , , , , , ,