Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 17 oktober 2011 (Zumba), Boek9 10285Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 17 oktober 2011 (Zumba), Boek9 10285

Conflict tussen Zumba Fitness Florida en Nederlandse partij X die lid is van het Zumba Instructor Network (waaraan de zgn. ZIN-overeenkomst ten grondslag ligt) over het gebruik van domeinnamen, auteursrecht, en merkenrecht.


Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de stelling dat X inbreuk maakt op de Beneluxmerken van Zumba Fitness, vloeit de bevoegdheid van de voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage voort uit het feit dat Zumba fitness stelt dat X c.s. onder meer via internet in heel Nederland, en dus ook in het arrondissement ‘s-Gravenhage inbreuk maakt (art. 4.6 lid 1 BVIE). Dat zelfde geldt voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op gestelde oneerlijke concurrentie (art. 5 lid 3 Executieverordening).


Het feit dat partijen in de ZIN-overeenkomst de Amerikaanse rechter hebben aangewezen als de bij uitsluiting bevoegde rechter kan niet leiden tot een ander resultaat, omdat Zumba Fitness haar vorderingen niet op de ZIN-overeenkomst baseert. Het enkele feit dat voor een beslising op die vorderingen ook een oordeel zal moeten worden gegeven over (de beëindiging van) de ZIN-overeenkomst, brengt naar voorlopig oordeel niet mee dat er sprake is van een geschil waarvoor de Nederlandse rechter op grond van art. 8 lid 2 Rv. geen rechtsmacht heeft.


Zumba Fitness kan zich naar voorlopig oordeel, in ieder geval op grond van het Beneluxmerk, verzetten tegen het gebruik van het teken "zumba" in domeinnamen die automatisch doorverwijzen naar de website van X. Daarbij kan in het middel blijven of dat gebaseerd wordt op art. 2.20 lid 1 sub c of sub d BVIE. In beide gevallen is sprake van een inbreuk om dat X niet steekhoudend heeft bestreden dat het merk bekend is en dat X door het gebruik van het teken, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk.


X heeft verklaard dat hij (i) het gebruik van het teken "zumba" als metatag op zijn website zal staken, (ii) het gebruik van het teken "ZES" in zijn handelsnaam heeft gestaakt en (iii) het teken "Zumba" niet op zodanige wijze op zijn profiel bij sociale media zoals Hyves, Linkedin en Facebook zal gebruiken dat de indruk ontstaat dat hij nog altijd samenwerkt met Zumba Fitness. Hij heeft ook niet steekhoudend weersproken dat hij tot een en ander verplicht is. De daarop gerichte vorderingen zijn toewijsbaar.


Categorie├źn: Handelsnaamrecht, nocategory

Tags: , , , , , , , , , , , ,