Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 19 juni 2008 (Kwaliteitsapotheker), LJN BD5427. (ECLI:NL:RBSGR:2008:BD5427)
Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 19 juni 2008 (Kwaliteitsapotheker), LJN BD5427. (ECLI:NL:RBSGR:2008:BD5427)

[X], bestuurder en enig aandeelhouder van Livius Beheer BV, en [Y], bestuurder en enig aandeelhouder van Fewmore Holding BV, hadden samen het idee opgevat om onder de naam Kwaliteits Apotheek een franchiseformule voor apothekers met een bijbehorende webwinkel te ontwikkelen. [X] zou daarbij het zakelijke aspect voor zijn rekening nemen en [Y] de internetmarketing. In februari 2004 heeft Fewmore de domeinnamen kwaliteitsapotheek.nl en kwaliteits-apotheek.nl geregisteerd. In maart 2004 heeft [Y] een aanvrage voor het Beneluxwoordbeeldmerk KWALITEITS APOTHEKER gedeponeerd, welk merk vervolgens is ingeschreven voor onder meer farmaceutische en geneeskundige producten (klasse 5) en diensten verleend door apothekers (klasse 44). Ter verwezenlijking van het concept hebben [X] en [Y] via hun vennootschappen Livius en Fewmore in oktober 2004 de vennootschap Bwana Holding BV opgericht. Vanaf 2005 zijn er conflicten tussen [X] en [Y] over de gang van zaken bij Bwana. In dit kort geding vordert Livius overdracht van het merk en van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de content van de website, de terbeschikkingstelling van een volledige kopie van de website, de overdracht van de domeinnamen en een verbod op bepaalde uitlatingen door Fewmore en [Y]. De voorzieningenrechter wijst, mede gelet op hetgeen is overwogen in 4.1, de gevorderde overdracht van het merk en de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de content van de website af, wijst de vorderingen met betrekking tot de terbeschikkingstelling van een volledige kopie van de website en de overdracht van de domeinnamen toe, en wijst het gevorderde verbod op bepaalde uitlatingen toe voorzover het is gericht op de vermelding ‘Kwaliteitsapotheek is een handelsmerk van Fewmore Holding’ op de internetpagina.


Categorie├źn: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)