Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 19 oktober 2004 (Bulldog), LJN AR4400. (ECLI:NL:RBSGR:2004:AR4400)
Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 19 oktober 2004 (Bulldog), LJN AR4400. (ECLI:NL:RBSGR:2004:AR4400)

[…] 7. Het gaat in deze zaak in wezen om een geschil tussen [eiser] en [gevoegde partij 1] over het gebruik van domeinnamen. Dit geschil is conform het tussen de internetprovider en [eiser] toepasselijke reglement beslist door een arbiter, en wel ten nadele van [eiser]. De internetprovider heeft vervolgens op grond van de arbitrale beslissing de domeinnamen bulldog.com en buldog.com op naam van [gevoegde partij 1] gesteld. [eiser] meent dat de internetprovider in strijd met haar eigen Service Agreement heeft gehandeld en haar eigen termijnregeling niet heeft nageleefd. Geschillen tussen de provider en [eiser] zijn volgens artikel 21 sub a van de Service Agreement voorbehouden aan de Amerikaanse rechter. [eiser] beroept zich op bijlage A van de Service Agreement, artikel 7, waarin onder meer is opgenomen: "For any dispute with, or challenge by, a third party concerning or arising from your use of an domain name registered with or your use of our domain name registration services, you agree to submit subject matter jurisdiction….and the courts of your domicile" Network Solutions voert terecht aan dat het hier om een jurisdictieclausule gaat voor geschillen over domeinnaamregistratie met een derde en dat voor geschillen met de internet provider zelf de jurisdictieclausule van artikel 21 sub a van de Service Agreement geldt. […]


Categorie├źn: Domeinnamenrecht, nocategory