Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 20 juli 2011 (Vetus tegen Inno Nautic), IEPT20110720Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 20 juli 2011 (Vetus tegen Inno Nautic), IEPT20110720


Niet aannemelijk is geworden dat Vetus zelf bedoelde website in stand houdt of orders daarvan zou afhandelen. Integendeel, voorshands is voldoende duidelijk dat een andere rechtspersoon, te weten Vetus Marine, LLC., verantwoordelijk is voor de website. Bijzondere omstandigheden om toch Vetus voor het handelen van een derde-vennootschap, te weten Vetus Marine, verantwoordelijk te houden zijn gesteld noch gebleken. De enkele omstandigheid dat Vetus Marine distributeur is van Vetus Den Ouden Inc (een dochteronderneming van Vetus) en uit dien hoofde gerechtigd is de (merk)naam Vetus te voeren maakt dat niet anders.

Categorieën: nocategory

Tags: ,