Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 5 januari 2007 (Brein vs. KPN), LJN AZ5678, met noot door Peter Noot. (ECLI:NL:RBSGR:2007:AZ5678)
Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 5 januari 2007 (Brein vs. KPN), LJN AZ5678, met noot door Peter Noot. (ECLI:NL:RBSGR:2007:AZ5678)

Stichting Brein tegen KPN Telecom B.V. Tot voor kort werden op een bit torrent website torrentbestanden aangeboden van onder andere films, muziek en software. De websitehouder is abonnee van KPN. Stichting Brein vordert KPN te gebieden de NAW-gegevens van de websitehouder bekend te maken, afsluiting van de huidige ADSL-verbinding van de betreffende abonnee en van iedere andere internetaansluiting die door de abonnee zal worden gebruikt voor deze website of een daarmee vergelijkbare website, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van KPN in de volledige proceskosten overeenkomstig richtlijn 2004/48/EG (de Handhavingsrichtlijn). Het handelen van de websitehouder is naar het oordeel van de voorzieningenrechter onrechtmatig, niet omdat de websitehouder inbreuk maakt op de aan de rechthebbenden toekomende auteurs- of naburige rechten, maar omdat zijn handelen in strijd is met de jegens de rechthebbenden in acht te nemen zorgvuldigheid. Hij faciliteert structureel inbreuken op auteursrechten en naburige rechten. De voorzieningenrechter gebiedt KPN de NAW-gegevens van de websitehouder aan Stichting Brein te verstrekken en de ADSL-aansluiting van deze abonnee af te sluiten als deze via die internetaansluiting opnieuw de betreffende website of een vergelijkbare website op het internet plaatst. Hoewel Stichting Brein de vorderingen heeft ingesteld ter handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, verzet de billijkheid zich tegen een veroordeling van KPN in de volledige proceskosten overeenkomstig de Handhavingsrichtlijn.


Categorie├źn: nocategory