Voorzieningenrechter ’s-Gravenhage 7 januari 2010 (architecten), IEPT20100107Voorzieningenrechter ’s-Gravenhage 7 januari 2010 (architecten), IEPT20100107

Gedaagde SDU had in een reclame-uiting vermeld dat het gecombineerde bereik van vakblad en website 90% is, terwijl dat voor 86% op het conto van het vakblad komt. Dit wordt elders in de brochure wel vermeld. Rechter oordeelt dat er geen sprake is van misleidende reclame die onrechtmatig zou zijn ten opzichte van website architectenweb met dominante marktpositie op internet. Door SDU is terecht aangevoerd dat het hier om een reclame-uiting gaat – gericht tot een specifiek publiek waarvan een meer dan gemiddeld kritische instelling verwacht mag worden – waaraan het hanteren van een voor het eigen product gunstige weergave van feiten nu eenmaal eigen is.


Categorieën: nocategory, Onrechtmatige daad