Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 7 mei 2008 (MSNLOCK), LJN BD1049. (ECLI:NL:RBSGR:2008:BD1049)
Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 7 mei 2008 (MSNLOCK), LJN BD1049. (ECLI:NL:RBSGR:2008:BD1049)

Unicaresoft gebruikt naam MSNLOCK als domeinnaam en als aanduiding voor een softwareapplicatie waarmee het gebruik van MSN Messenger in tijd kan worden beprerkt. Door gebruik van het teken msnlock maakt Unicaresoft inbreuk op de merkrechten van Microsoft met betrekking tot het merk MSN. De vorderingen van Microsoft worden daarom toegewezen. Unicaresoft moet zich, binnen drie dagen na betekening van dit vonnis, onthouden van elk gebruik van aanduidingen en/of tekens die inbreuk maken op de MSN merkrechten van Microsoft in de Benelux en de Europese Gemeenschap, in het bijzonder door gebruik van het teken msnlock, zelfstandig of als deel van een domeinnaam. Ook moet Unicaresoft, binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis, hebben bewerkstelligd dat alle door Unicaresoft geregistreerde en/of gehouden domeinnamen voor zover deze (mede) bestaan uit het teken msnlock of daarmee overeenstemmende tekens, op naam van Microsoft worden gezet. Unicaresoft wordt veroordeeld tot betaling aan Microsoft van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 2.500 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Unicaresoft in gebreke is om hieraan te voldoen of, naar keuze van Microsoft, voor elke overtreding. Unicaresoft wordt voorts veroordeeld in de kosten van dit geding, tot op heden begroot op € 18.135.


Categorieën: Merkenrecht, nocategory