Voorzieningenrechter ’s-Gravenhage 8 december 2010 (Playseats B.V.) IT 179Voorzieningenrechter ’s-Gravenhage 8 december 2010 (Playseats B.V.) IT 179


Geschil over merkinbreuk komt neer op de vraag of website zich richt op Nederlandse markt. De betreffende webshop van Y en Playseat GmbH is opgezet in het Duits voor Duitsland en door de uitbater van eBay gekoppeld, zodat deze Duitse websinkel met zekere Nederlandse standaardteksten opduikt op eBay.nl. Het enkele gegeven dat eBay zijn buitenlandse databases met elkaar in verbinding heeft gebracht en aldus via eBay.nl ook het aanbod van buitenlandse aanbieders op buitenlandse (bijvoorbeeld, zoals in het onderhavige geval: Duitse) versies van eBay weergeeft, levert naar voorlopig oordeel geen voldoende gerichtheid op Nederland op in de zin van de vaste rechtspraak terzake. Dit is naar voorlopig oordeel namelijk op een lijn te stellen met de omstandigheid dat buitenlandse websites vanuit Nederland ook bereikbaar zijn, maar daarmee is naar vaste rechtspraak nog geen sprake van gerichtheid op Nederland in de thans aan de orde zijnde zin.


De "Nederlandse taal" component uit de op Duitsland gerichte website betreft een standaard Google vertaalmodule in de heading van deze website, die aangeklikt kan worden en vervolgens zorgt voor een (rudimentaire) zogenoemde machinevertaling in (onder meer) het Nederlands. Ook dat is naar voorlopig oordeel niet genoegzaam om van gerichtheid op Nederland te kunnen spreken.


Categorieën: Gerichtheid van een website, Merkenrecht, nocategory

Tags: , , , , , , ,