Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 8 februari 2005 (Vitra / Classic Design), LJN AS5629. (ECLI:NL:RBSGR:2005:AS5629)
Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 8 februari 2005 (Vitra / Classic Design), LJN AS5629. (ECLI:NL:RBSGR:2005:AS5629)

Vitra (eiseres sub 1) is rechthebbende op het internationale woordmerk EAMES en op een tweetal vormmerken, uitmakende het uiterlijk van respectievelijk de Lounge Chair en de Aluminium Chair. Deze merken hebben onder meer gelding in de Benelux en in Duitsland. Alle merken zijn ingeschreven voor de categorie 20 (meubels). Vitra (eiseressen sub 1, sub 2 en sub 3) vordert dat de voorzieningenrechter gedaagden zal bevelen om ieder onrechtmatig handelen jegens eiseressen, waaronder iedere inbreuk op de auteursrechten en de merkrechten van eiseres sub 1 te staken en gestaakt te houden, en gedaagden in het bijzonder te verbieden meubelmodellen identiek aan of in overwegende mate gelijkend op Aluminium Chair en de Lounge Chair met Ottoman van Charles en Ray Eames, aan te bieden, in voorraad te houden, te verkopen, leveren, te laten importeren in (primair) de Benelux en Duitsland, (subsidiair) de Benelux, (meer subsidiair) Nederland. Voorts vordert Vitra de toegang tot de websites van gedaagden waarop zij meubelmodellen aanbieden die identiek zijn aan of in overwegende mate lijken op de Aluminium Chair en de Lounge Chair met Ottoman van Charles en Ray Eames, zodanig te wijzigen dat deze ontoegankelijk wordt voor bezoekers uit (primair) de Benelux en Duitsland, (subsidiair) de Benelux, (meer subsidiair) Nederland of deze website zodanig te wijzigen dat deze niet toegankelijk is voor IP-adressen die in deze landen zijn gelokaliseerd. De voorzieningenrechter verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vorderingen voorzover die zien op iets ander dan het grondgebied van de Benelux (voor wat betreft de gestelde merkinbreuk) respectievelijk Nederland (voor wat betreft het overigens gevorderde) en wijst de vorderingen voor het overige af.


Categorie├źn: nocategory