Voorzieningenrechter s-Hertogenbosch 2 december 2010 (CWS vs. Boco), IEPT20101202Voorzieningenrechter s-Hertogenbosch 2 december 2010 (CWS vs. Boco), IEPT20101202


Executiegeschil. Doel en strekking van het eerdere vonnis was het uitsluiten van de mogelijkheid van verwarring bij het publiek die zou kunnen ontstaan door het gebruik door CWS van de handelnaam CWS-boco en/of enige handelsnaam waarin het woord "boco" voorkomt.


Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan het enkele feit dat men via in google ingevoerde zoektermen met het woord "boco" resultaten krijgt die (indirect) in verband zijn te brengen met CWS, niet worden gekwalificeerd als handelsnaamgebruik waardoor verwarring te vrezen valt in de zin van art. 5 Hnw.


CWS heeft erop gewezen dat een groot aantal van de door de deurwaarder gevonden pagina’s afkomstig zijn uit het cachegeheugen van Google, deze pagina’s zijn in werkelijkheid al aangepast. Echter, CWS is niet veroordeeld tot het wissen van haar geschiedenis.


Met betrekking tot buitenlandse vennootschappen: Het is CWS als enige vennootschap in een internationale groep verboden de naam "boco" in haar handelsnaam te voeren, maar dit verbod geldt niet voor de buitenlandse vennootschappen.


Met betrekking tot wat werknemers op LinkedIn zetten: Van CWS kan gelet op de veroordeling wellicht verwacht worden dat zij haar werknemers erop wijst dat deze zich bewust dienen te zijn van de (handels)naamwijziging die CWS opgelegd heeft gekregen en dat zij, indien zij namens CWS handelen, met deze nieuwe naam naar buiten moeten trden, maar het noemen van de voormalige naam van CWS op een site als LinkedIn is niet te beschouwen als een handeling door deze werknemers namens CWS en kan daarom niet gezien worden als het voeren van een handelsnaam door CWS.


Met betrekking tot speciale evenement-website: Het feit dat de website niet beheerd werd door CWS zelf en tot stand kwam voor de uitspraak van de rechtbank leidt tot de conclusie dat dit geen gebruik van de handelsnaam door CWS oplevert in strijd met het vonnis.


Categorie├źn: Executiegeschillen, nocategory, Sociale netwerksites, Zoekmachineresultaat

Tags: , , , , , , , ,