Voorzieningenrechter ‘s-Hertogenbosch 5 november 2010 (Latijnse liturgie), LJN BO3655 (ECLI:NL:RBSHE:2010:BO3655)Voorzieningenrechter ‘s-Hertogenbosch 5 november 2010 (Latijnse liturgie), ECLI:NL:RBSHE:2010:BO3655, LJN BO3655


Conflict tussen eiser, de Vereniging voor Latijnse liturgie en de heer A, en gedaagde, die is vrijwilliger, webmaster, en mede-vennoot van een onderneming die zich bezighoudt met internetdiensten (zoals webdesigns, hosting en domeinregistraties) en het exploiteren van commerciële websites, met betrekking tot openbaarmaking van (on)rechtmatig verkregen informatie.


De voorzieningenrechter merkt op dat er allereerst een onderscheid dient te worden gemaakt tussen enerzijds de informatie die onrechtmatig is verkregen en afkomstig is van de aan de website van de Vereniging gekoppelde e-mailboxen en anderzijds de informatie die door gedaagden in hun hoedanigheid van (bestuurs)lid van de Vereniging is ontvangen, eventueel via een e-mailbox/-adres als hiervoor bedoeld.


Genoegzaam staat vast dat gedaagde de informatie die afkomstig is van de tweede e-mailbox van de heer A en van eventuele andere aan de website van de Vereniging gekoppelde e-mailboxen op onrechtmatige wijze heeft verkregen. Het gebruik maken en openbaar maken van deze informatie zonder toestemming van de betrokkene(n) is in beginsel ontoelaatbaar.


Ten slotte is er de informatie die aan gedaagden in hun hoedanigheid van lid van de Vereniging is gericht en verzonden. Onweersproken staat vast dat zij deze informatie op rechtmatige wijze hebben verkregen. Niet valt in te zien waarom gedaagden deze informatie niet openbaar mogen maken om de door hen gestelde misstand(en) binnen de Vereniging respectievelijk de rooms-katholieke kerk aan de kaak te stellen. Bij dit oordeel speelt een rol dat A c.s. de eventuele belastende inhoud van deze informatie niet hebben geconcretiseerd laat staan dat zij feiten en/of omstandigheden hebben gesteld die openbaarmaking van die informatie ongeoorloofd maken.


Categorie├źn: E-mail, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , , ,