Voorzieningenrechter Utrecht 1 juni 2011 (Filmclub), LJN BQ7711 (ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ7711)Voorzieningenrechter Utrecht 1 juni 2011 (Filmclub),
ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ7711, LJN
BQ7711,
ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ7711, LJN BQ7711" target="_blank">korte inhoud

Geschil over de vraag of een DVD is verhuurd. Verhuurder, Filmclub, is opgedragen te bewijzen dat de DVD aan gedaagde is verhuurd. Gedaagde ontkent. Ter uitvoering van deze bewijsopdracht heeft Filmclub vijf uitdraaien van de door haar gehanteerde computerprogrammatuur Total Video versie 1.5 in het geding gebracht.

Gedaagde stelt zich op het standpunt dat Filmclub met voornoemde uitdraaien niet heeft bewezen dat hij de DVD heeft gehuurd. Hij stelt daartoe dat op niet één scherm de combinatie van enerzijds zijn naam en/of het klantnummer en anderzijds de betreffende DVD is genoemd. De kantonrechter laat zich echter wel overtuigen door Filmclub, mede vanwege de wijze waarop de programmatuur is ontworpen.

"2.6. Uit de door Filmclub gepresenteerde (sub)schermen van Total Video blijkt dat de subschermen slechts afzonderlijk benaderbaar zijn vanaf het hoofdscherm. Dit blijkt ook uit het feit dat de subschermen geen mogelijkheid hebben door te klikken naar andere subschermen, maar uitsluitend de mogelijkheid bieden terug te gaan. Tevens blijkt dat (deze versie van) dit computerprogramma zodanig is ontworpen dat de naam en/of het klantnummer van de huurder niet op (alle) subschermen wordt getoond, maar wel op het hoofdscherm. Als vaststaand moet daarom aangenomen daarom worden dat de door Filmclub in het geding gebrachteschermen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, in die zin dat de subschermen alle behoren bij het hoofdscherm waarop de naam en het klantnummer van [gedaagde] getoond worden. Dit betekent dat deze schermen een weergave zijn van de [gedaagde] betreffende administratie van Filmclub.

[…]

2.8. De kantonrechter is van oordeel dat uit de door Filmclub in het geding gebrachte uitdraaien– mede gelet op de consistentie van haar stellingen – volgt dat [gedaagde] de DVD met de titel The Amityville Horror op 9 december 2005 heeft gehuurd. Dit oordeel brengt met zich dat Filmclub in haar bewijs is geslaagd."


Categorieën: Bewijs (privaatrechtelijk), nocategory