Voorzieningenrechter Utrecht 10 december 2008 (Wikipedia), LJN BG6388. (ECLI:NL:RBUTR:2008:BG6388)
Voorzieningenrechter Utrecht 10 december 2008 (Wikipedia), LJN BG6388. (ECLI:NL:RBUTR:2008:BG6388)

Eiser heeft, in het licht van de gemotiveerde betwisting van Wikimedia Nederland c.s., onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Wikimedia Nederland c.s. zeggenschap heeft over de beschikbaarstelling en de inhoud van de Nederlandse versie van Wikipedia. Hieruit volgt dat niet voldoende aannemelijk is geworden dat Wikimedia Nederland c.s. zelfstandig tot verwijdering van het artikel van [X] in staat is danwel invloed kan uitoefenen op verwijdering van het artikel door Wikimedia Foundation of een andere verantwoordelijke. Nu Wikimedia Nederland c.s. heeft betwist in het bezit te zijn van de personalia van [X] en tevens niet aannemlijk is geworden dat Wikimedia Nederland c.s. invloed heeft op de Nederlandse versie van Wikipedia in het algemeen en op de registratie van de moderatoren in het bijzonder, is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Wikimedia Nederland c.s. wel over de gegevens van [X] beschikt. Hieruit volgt dat de vorderingen zullen worden afgewezen.


Categorie├źn: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)