Voorzieningenrechter Utrecht 18 november 2009 (UMG), LJN BK4428 (ECLI:NL:RBZUT:2009:BK4428)Voorzieningenrechter Utrecht 18 november 2009 (UMG), ECLI:NL:RBZUT:2009:BK4428, LJN
**BK4228**

Onrechtmatige uitingen door advocaat en vereniging vastgoed participanten VVP met betrekking tot vastgoedinvesteerder UMG. Beschuldiging van fraude onvoldoende onderbouwd en derhalve onrechtmatig. Ook het doen van aangifte tegen UMG bij functioneel parket aan de media wordt voorshands als onrechtmatig aangemerkt.


Het gebruik van de merk- en handelsnaam van UMG als ‘adword’ bij Google is geen activiteit die het maatschappelijk belang dient om de samenleving te informeren over misstanden bij (vastgoed)beleggingsfondsen, maar betreft reclame om nieuwe klanten te werven voor gedaagde. Deze reclame wekt de indruk dat een klant van UMG rechtshulpverlening nodig heeft. Gelet op de hierboven geformuleerde uitgangspunten, wordt deze uiting voorshands derhalve als onrechtmatig aangemerkt.


Categorieën: nocategory

Tags: , , ,