Voorzieningenrechter Utrecht 19 februari 2010 (Spakenburg Paling), van IEPT 20100219Voorzieningenrechter Utrecht 19 februari 2010 (Spakenburg Paling), IEPT 20100219

Spakenburg Paling komt voor bescherming als handelsnaam in aanmerking. Het gebruik door gedaagde van de domeinnamen kan voorts worden aangemerkt als gebruik als handelsnaam.


De voorzieningenrechter stelt voorop dat de handelsnaam van Spakenburg Paling en de domeinnamen in kwestie niet geheel identiek zijn. De enkele omkering in de volgorde van de gebruikte – identieke – namen is echter onvoldoende om een meer dan gering verschil te kunnen aannemen. Nu bovendien de bezoeker van de websites die aan deze domeinnamen zijn gekoppeld, terechtkomt bij een onderneming in exact dezelfde branche als die van Spakenburg Paling, is bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten. Deze verwarring wordt niet voorkomen door het enkele feit dat de bezoeker van de betreffende website kan constateren dat de website van gedaagde wordt bezocht. De domeinnamen maken derhalve inbreuk op het handelsnaamrecht van Spakenburg Paling.


Categorieën: Handelsnaamrecht, nocategory

Tags: , , , ,