Voorzieningenrechter Utrecht 21 september 2006 (klachten politieoptreden), LJN AY8635 (ECLI:NL:RBUTR:2006:AY8635)
Voorzieningenrechter Utrecht 21 september 2006 (klachten politieoptreden), LJN AY8635 (ECLI:NL:RBUTR:2006:AY8635)

Aan een partij kan niet het recht worden ontzegd om zijn visie te geven op de door hem beschreven gebeurtenissen en de handelwijze van de politie en deze visie vervolgens te publiceren. Zijn vrijheid van meningsuiting is echter ook in een dergelijke publicatie gebonden aan grenzen, welke onder andere hierin zijn gelegen dat een aantal van de door die partij gebezigde bewoordingen en kwalificaties zoals “boeven”, “corruptie” en “fraudeurs” ronduit kwetsend zijn en onnodig grievend.


Categorieën: nocategory, Vrijheid van meningsuiting