Voorzieningenrechter Utrecht 31 juli 2003 (Holland Casino vs. Peak) LJN AI0977. (ECLI:NL:RBUTR:2003:AI0977)
Voorzieningenrechter Utrecht 31 juli 2003 (Holland Casino vs. Peak) LJN AI0977. (ECLI:NL:RBUTR:2003:AI0977)

Uitgangspunt van de Wet op de Kansspelen is dat het aanbieden van kansspelen verboden is, tenzij daarvoor een vergunning is verleend. Vast staat dat de aan Holland Casino verleende vergunning slechts toestemming geeft voor het aanbieden van kansspelen in speelcasino’s in de zin van artikel 27g Wet op de Kansspelen, dat wil zeggen voor het publiek opengestelde of bedrijfsmatig gedreven inrichtingen, alwaar door middel van gemeenschappelijk beoefende kansspelen aan de deelnemers de gelegenheid wordt gegeven mede te dingen naar prijzen of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling, waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen. Het verlenen van een vergunning voor het aanbieden van interactieve kansspelen, zoals casinospelen op het internet, is onder de huidige wet niet mogelijk (…) Holland Casino zal derhalve pas interactieve kansspelen op het internet mogen aanbieden wanneer de Wet op de Kansspelen zodanig is aangepast dat deze een grondslag biedt voor het verlenen van een vergunning ter zake en wanneer een dergelijke vergunning aan haar, Holland Casino, zal zijn verleend. Een en ander zal nog geruime tijd in beslag nemen (…) Onder deze omstandigheden moet worden geoordeeld dat Peak een rechtens onaanvaardbare voorsprong op Holland Casino neemt door thans reeds interactieve kansspelen op het internet aan te bieden, terwijl Holland Casino die spelen op grond van de huidige Wet op de Kansspelen en op grond van haar vergunning (nog) niet mag aanbieden (…)


Categorie├źn: nocategory