Voorzieningenrechter Zutphen 1 juni 2010 (forum Deventer moordzaak), LJN BM6266 (ECLI:NL:RBZUT:2010:BM6266)Voorzieningenrechter Zutphen 1 juni 2010 (forum Deventer moordzaak), ECLI:NL:RBZUT:2010:BM6266, LJN
BM6266

Diverse e-mailberichten, commentaren en discussies over de Deventer moordzaak zijn door gedaagde en anderen geplaatst op de website deventermoordzaak.com en een enkele keer op de website jfkmurdersolved.com. Gedaagde is de houder van deze domeinnamen.


Nu een gedegen onderbouwing van de door gedaagde op het forum geuite beschuldigingen jegens de politieambtenaren ontbreekt en sprake is van ernstige beschuldigingen waarvan aannemelijk is dat die de eer en goede naam van de politieambtenaren aantasten, is voldoende aannemelijk geworden dat de op het forum en de andere website(s) door gedaagde geplaatste berichten, waarin de politieambtenaren van strafbare feiten worden beschuldigd, in een bodemprocedure onrechtmatig worden geoordeeld. Gelet op de aard van de beschuldigingen en het feit dat die zich nog altijd op de – voor een ieder toegankelijke – websites bevinden en daarop dagelijks nieuwe berichten worden geplaatst, is het spoedeisend belang van eisers bij hun vordering tot verwijdering en verwijderd houden van de beschuldigingen gegeven. Hierbij wordt opgemerkt dat het verbod zich niet uitstrekt tot uitingen waarvan duidelijk is dat die de mening van gedaagde betreffen en waarbij de fatsoensnormen in acht zijn genomen.


Gedaagde is niet gerechtigd om van de politieambtenaren te verlangen dat zij hem informatie verstrekken over hun betrokkenheid bij een strafrechtelijk onderzoek en het is hem niet toegestaan om persoonlijk, via e-mail of telefonisch de politieambtenaren te benaderen met betrekking tot dat strafrechtelijk onderzoek.


Categorieën: E-mail, Forumbeheerders, Journalist, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , , , , ,