Voorzieningenrechter Zutphen 2 september 2003 (SVR-campings), LJN AL1836. (ECLI:NL:RBZUT:2003:AL1836)
Voorzieningenrechter Zutphen 2 september 2003 (SVR-campings), LJN AL1836. (ECLI:NL:RBZUT:2003:AL1836)

Uit het verhandelde ter zitting en de daar gehouden steekproef is onvoldoende aannemelijk geworden dat gedaagde voor de door hem geëxploiteerde databanken gebruik heeft gemaakt van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank van de SVR. Verwarringsgevaar bij het publiek door het gebruik door gedaagde van de letters SVR is niet zonder meer onrechtmatig. Door de SVR is niets gesteld op grond waarvan dit gebruik niettemin onrechtmatig zou zijn, hetgeen met name klemt nu de campings zelf zich als SVR campings naar buiten afficheren, zowel in foldermateriaal – al dan niet van de VVV – als op internet.


Categorie├źn: nocategory