Voorzieningenrechter Zutphen 9 februari 2004 (Betfair), LJN AO3551. (ECLI:NL:RBZUT:2004:AO3551)
Voorzieningenrechter Zutphen 9 februari 2004 (Betfair), LJN AO3551. (ECLI:NL:RBZUT:2004:AO3551)

Op grond van de artt. 5 en 24 komt de Nederlandse rechter rechtsmacht toe en is de Nederlandse rechter bevoegd voorlopige voorzieningen te geven. Onder "gelegenheid geven" in de zin van art. 1 sub a WoK moet mede worden verstaan het op internet aanbieden van weddenschappen op sportwedstrijden door in het buitenland gevestigde ondernemingen, omdat de deelnemer aan dat kansspel dit doet met behulp van zijn in zijn woning in Nederland geplaatste computer. De omstandigheid dat de weddenschap pas tot stand komt door acceptatie en registratie in de in het buitenland geplaatste server van die buitenlandse onderneming is daarbij niet relevant. Het vergunningenstelsel van de WoK is, gelet op de doelstellingen van fraudebestrijding en kanalisering van de goklust, erop gericht om het aantal aanbieders van kanspelen beperkt te houden en om een ongebreidelde uitbreiding van het aanbod van kansspelen tegen te gaan. Ook is de WoK niet discriminerend, omdat de wet buitenlandse ondernemingen niet uitsluit van de mogelijkheid een vergunning te verkrijgen. De WoK is daarom niet in strijd met art. 49 EG-verdrag. De correctie Langemeijer is van toepassing en gedaagden zijn daarmee aansprakelijk voor de door De Lotto geleden schade.


Categorie├źn: IP-blokkade, nocategory