Voorzieningenrechter Zutphen 9 maart 2010 (Autotelex v Autotaxatie), LJN BL6854 (ECLI:NL:RBZUT:2010:BL6854)Voorzieningenrechter Zutphen 9 maart 2010 (Autotelex v Autotaxatie), ECLI:NL:RBZUT:2010:BL6854, LJN
**BL6854**

Ter zitting heeft Autotelex gesteld dat het feitelijk gaat om het onderdeel van de databank waarin de opties van de aangeboden auto’s zijn opgenomen. Autotelex heeft een aantal optiebenamingen, alsmede door haar opgenomen fouten in de door haar opgenomen data genoemd die volgens haar één op één zijn overgenomen in de databank van Autotaxatie. Autotaxatie heeft betwist dat zij (een groot deel van) de databank van Autotelex heeft gekopieerd.
Weliswaar heeft Autotaxatie ten aanzien van de optiebenamingen erkend dat zij soms aanduidingen gebruikt die door Autotelex eveneens worden gebruikt, maar gelet op het grote aantal optiebenamingen – gekoppeld aan 90.000 verschillende typen auto’s – dat zich in de databank van Autotelex bevindt, kan het overnemen van enkele benamingen, waarvan Autotaxatie gemotiveerd heeft gesteld dat die door diverse aanbieders in de markt worden gebruikt, niet zonder meer tot de conclusie leiden dat Autotaxatie daarmee ten onrechte gebruik maakt van de optiebenamingen van Autotelex, te minder nu onweersproken is dat Autotaxatie ook afwijkende aanduidingen gebruikt in haar databank.Dat in de databank van Autotaxatie optiebenamingen staan met fouten die identiek zijn aan die welke in de databank van Autotelex zijn opgenomen, kan evenmin tot de conclusie leiden dat sprake is van het ongeoorloofd kopiëren van de optiebenamingen van Autotelex, nu uit de door Autotaxatie overgelegde producties blijkt dat met betrekking tot de Porsche cabriolet ook op de websites van Autowereld en Autoweek de – onjuiste – optiebenaming elektrisch bedienbaar dak is opgenomen. Derhalve valt niet uit te sluiten dat Autotaxatie de optiebenaming die voormelde fout bevat van andere bronnen dan Autotelex heeft verkregen.


Categorieën: Databankenrecht, nocategory

Tags: , ,