Voorzieningenrechter Zwolle 12 januari 2012 (Porscheforum), LJN BV3553 (ECLI:NL:RBZLY:2012:BV3553)Voorzieningenrechter Zwolle 12 januari 2012 (Porscheforum), ECLI:NL:RBZLY:2012:BV3553, LJN BV3553


Geschil tussen beheerders van porscheforum.nl en hetporscheforum.nl.


Een als misbruik van recht te kwalificeren onrechtmatig handelen kan ook bestaan in het gebruik van een domeinnaam die een dermate grote gelijkenis vertoont met een reeds in gebruik zijnde domeinnaam dat argeloze bezoekers die op zoek zijn naar de website van de eerder geregistreerde domeinnaam terecht komen bij de website van een later geregistreerde domeinnaam. Voldoende aannemelijk is geworden dat daarvan in dit geval sprake is. Het verschil tussen de twee domeinnamen betreft enkel het aan de domeinnaam van gedaagde toegevoegde lidwoord "het". Gedaagde heeft ter zitting ook erkend dat de grote gelijkenis tussen de domeinnamen tot verwarring leidt. Daarnaast is voldoende aannemelijk geworden dat gedaagde zijn domeinnaam heeft geregistreerd en onderhouden met de bedoeling internetgebruikers die op zoek zijn naar het forum van Wirozo naar zijn eigen forum te lokken. Hiertoe is van belang dat gedaagde niet heeft weersproken dat beide fora zich richten op dezelfde doelgroep en dat beide fora wat betreft uiterlijk en indeling een sterke gelijkenis vertonen. gedaagde heeft bovendien ter zitting verklaard dat hij in samenspraak met andere deelnemers van "porscheforum.nl" uit onvrede over de gang van zaken op dat forum een eigen forum heeft opgericht. Dat op het internet verschillende fora aanwezig zijn met een domeinnaam waarin de woorden "porsche" en "forum" voorkomen en waartegen Wirozo niet optreedt, doet aan de onrechtmatigheid van het handelen van gedaagde niet af.Voorts wordt overwogen dat de waarde die een domeinnaam vertegenwoordigt (mede) afhankelijk is van het aantal bezoekers. Voldoende aannemelijk is dat Wirozo schade lijdt door het op onrechtmatige wijze weglokken van internetbezoekers die op zoek zijn naar het forum van Wirozo.


Categorie├źn: Domeinnamenrecht, nocategory, Onrechtmatige daad

Tags: , , , ,