Vrz. Rechtbank Amsterdam 10 september 2014 (Verduisteraar in Opgelicht?!), ECLI:NL:RBAMS:2014:5809Vrz. Rechtbank Amsterdam 10 september 2014 (Verduisteraar in Opgelicht?!), ECLI:NL:RBAMS:2014:5809


Dat gedaagde een spoedeisend belang heeft bij het verwijderen van het dossier van de website van Opgelicht?! is voldoende aannemelijk. Zo blijkt uit de door hem overgelegde stukken onder meer dat hij zijn baan bij de vrijwilligersorganisatie Doras is kwijtgeraakt als gevolg van negatieve informatie over hem op internet.


Dat de gepubliceerde informatie nadelig is voor gedaagde, en dat hij zijn straf heeft uitgezeten en een nieuwe kans verdient is echter niet voldoende voor het toewijzen van de vorderingen. Tros heeft als journalistiek medium naast de hierboven genoemde belangen ook een belangrijke archieffunctie en voor het verwijderen van nieuwsberichten uit een archief bestaat slechts aanleiding in uitzonderlijke gevallen. Zoals Tros terecht heeft gesteld hoeft zij niet aan te tonen dat gedaagde zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten, maar gaat het erom dat gedaagde niet lichtvaardig wordt beschuldigd en dat hetgeen Tros publiceert voldoende steun vindt in de feiten.


Voorts is de voorzieningenrechter van oordeel dat Tros voldoende tegemoet is gekomen aan het privacybelang van gedaagde, door de website te anonimiseren en gedaagde alleen bij zijn initialen aan te duiden en zijn gelaat onherkenbaar te maken op de beelden. Niet in geschil is dat het intypen van de naam gedaagde in Google geen verwijzing oplevert naar de website www.opgelicht.nl, en dat men alleen bij het dossier uitkomt als men daar in het archief van de website naar op zoek gaat. Dat het publiek uiteindelijk door het raadplegen van verschillende andere websites en zoekresultaten kan achterhalen dat het dossier betrekking heeft op gedaagde valt Tros niet te verwijten. Gedaagde verwijst bovendien zelf op zijn LinkedIn-profiel en op zijn blog naar Tros Opgelicht?!.


Categorie├źn: Anonimiteit, Archief, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Privacy, Sociale netwerksites

Tags: , , , ,