Vrz. Rechtbank Amsterdam 15 september 2014 (effectiviteit reclamecampagne), IT 1598Vrz. Rechtbank Amsterdam 15 september 2014 (effectiviteit reclamecampagne), IT 1598


Voorshands kan niet worden geconcludeerd dat eiser, gezien de wijze waarop zij thans samenwerkt met MBS, inbreuk op (auteurs)rechten van gedaagde maakt. Daarbij is in aanmerking genomen dat het eiser is toegestaan om met MBS een platform te ontwikkelen dat dezelfde of vergelijkbare mogelijkheden aan de klant biedt als ORCA. Het idee van een platform dat zo nauwkeurig mogelijk de effectiviteit van een reclamecampagne kan berekenen is immers niet beschermd en in de branche van partijen wordt ook veelvuldig naar een zo goed mogelijk werkend platform gezocht. Eiser mag in het ontwikkelen van een platform met MBS echter uitsluitend gebruik maken van haar eigen kennis en ervaring. Dat mag ook kennis en ervaring zijn die zij heeft verkregen in de periode van de samenwerking met gedaagde. Dit betekent naar het voordeel van de voorzieningenrechter dat eiser in de samenwerking met MBS gebruik mag maken van haar eigen kennis over het koppelen van klantdatabestanden en de toepassingen daarvan die door middel van berekeningen kunnen worden verkregen (correlaties), en van de in de email van eiser genoemde data, rekeneenheden, eigen vaststelling van de normperiode en basisberekeningen op bais van bruto contracten. Ook mag eiser (algemeen beschikbare) statistieken en algoritmes vrij gebruiken.


Eiser mag in de samenwerking met MBS echter geen gebruik maken van specifieke kennis van gedaagde (zoals de door gedaagde ontwikkelde software) om het platform daadwerkelijk te realiseren en daarbij ook geen documentatiemateriaal van gedaagde gebruiken.


Gedaagde heeft erkend dat zij in het ORCA platform nog steeds gebruik maakt van klantgegevens die eiser tijdens de samenwerking heeft aangeleverd en die in die periode in ORCA zijn ingeladen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is zij daartoe ook gerechtigd zolang zij deze vertrouwelijke gegevens niet aan derden verstrekt en uitsluitend als geanonimiseerde benchmarkgegevens gebruikt.


Categorie├źn: Anonimiteit, Auteursrecht, nocategory, Software

Tags: , , , ,