Vrz. Rechtbank Amsterdam 18 september 2014 (crimesite Camilleri), ECLI:NL:RBAMS:2014:6151Vrz. Rechtbank Amsterdam 18 september 2014 (crimesite Camilleri), ECLI:NL:RBAMS:2014:6151


De conclusie tot zover is dat de acht artikelen van Camilleri vanwege de gebrekkige feitelijke onderbouwing daarvan alsmede vanwege de wijze waarop de verdenkingen jegens eisers zijn ingekleed onrechtmatig kunnen worden geacht jegens eisers. Mede gezien het feit dat de verdenkingen bijzonder ernstig van aard zijn en vermoed kunnen worden bijzonder ernstige gevolgen te hebben voor eisers, weegt hun recht op bescherming van hun goede naam zwaarder dan de vrijheid van meningsuiting van Camilleri. Eenzelfde conclusie kan worden getrokken met betrekking tot de op de website van Camilleri gepubliceerde foto’s van eisers waarop zij herkenbaar zijn afgebeeld. Waar het gaat om het portretrecht dient immers door de rechter in beginsel een gelijksoortige afweging te worden gemaakt als met betrekking tot de artikelen. De nieuwswaarde van de foto’s acht de voorzieningenrechter gering, aangezien eisers niet kunnen worden aangemerkt als publieke personen.


Gedaagde wordt veroordeeld om Google binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis op deugdelijke wijze te verzoeken om de cache van haar zoekmachine zodanig aan te passen dat de genoemde artikelen over eisers die zijn gepubliceerd op de websites www.camilleri.nl en www.camillerinieuws.wordpress.com niet meer vindbaar zijn via deze zoekmachine.


Categorieën: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Portretrecht, Vrijheid van meningsuiting, Zoekmachine

Tags: , , , , , , , , ,