Vrz. Rechtbank Gelderland 24 juli 2014 (Stichting Afkoop Belastingschulden), ECLI:NL:RBGEL:2014:5589Vrz. Rechtbank Gelderland 24 juli 2014 (Stichting Afkoop Belastingschulden), ECLI:NL:RBGEL:2014:5589

De voorzieningenrechter stelt voorop dat in het kader van dit kort geding – anders dan gedaagde kennelijk meent – niet ter beoordeling voorligt of hetgeen gedaagde beweert over de Belastingdienst en zijn medewerkers feitelijk juist is. Kernvraag die in dit geschil moet worden beantwoord is, of de uitingen van gedaagden ten opzichte van de Belastingdienst zijn aan te merken als onrechtmatig in de zin van artikel 6:162 BW.


Het is in het belang van de Belastingdienst dat zijn medewerkers in de uitoefening van hun functie verstoken blijven van onrechtmatige publicaties, die de Belastingdienst in een kwaad daglicht stellen. Deze belangen van de Belastingdienst moeten zwaarder wegen dan het belang van gedaagde om zich vrij te kunnen uiten. Hierbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat er voor gedaagde, als hij het niet eens is met de beslissingen en/of de handelwijze van de Belastingdienst of individuele medewerkers van de Belastingdienst, andere wegen open staan. Zo kan gedaagde een klacht indienen, bezwaar maken of aangifte bij de politie doen. Het aan de digitale schandpaal nagelen van de Belastingdienst en zijn medewerkers door deze met naam en toenaam op een – voor een ieder toegankelijke – website van ernstige vergrijpen te beschuldigen is niet de geëigende weg en gaat te ver.


Categorieën: Klaagsites, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Privacy, Vrijheid van meningsuiting

Tags: ,